Արագածավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9004651021283000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004651021285000Միանվագ  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900465102169200000Տարեկան  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 1112500Տարեկան  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9004651022683000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9004651022685000Միանվագ  Ընտրել
2100 Տարեսկզբի ազատ մնացորդ 90046510202840204602Միանվագ  Ընտրել
2110 Վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 9004651020101056.07568Միանվագ  Ընտրել
2120 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 90046610202839048.58632   Ընտրել
1111Ա Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046510207825   Ընտրել
1111Բ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (իրավաբանական անձանցից) 90046510214415   Ընտրել
1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046510203725   Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90046510226815000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90046510226830000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90046510226850000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001 մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90046510226850000Միանվագ  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90046510227650000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար 90046510227625000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար 900465102276250000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար 900465102276500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար 900465102276250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար 90046510227675000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար 9001052016111000Ամսական  Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար 9001052016111750Ամսական  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 900105201611750Ամսական  Ընտրել
1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար 9001052016111875Ամսական  Ընտրել
1139ա Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 9046510206545000Տարեկան  Ընտրել
1113Գ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046500517225   Ընտրել
1113Դ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046500520625   Ընտրել
1113Ե Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046500548725   Ընտրել
1113Զ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046500553725   Ընտրել
1121Գ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046510229225   Ընտրել
1121Դ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046510519625   Ընտրել
1121Ե Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046513318025   Ընտրել
1121Զ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046513808025   Ընտրել
1121Է Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500561025   Ընտրել
1114է Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500476125   Ընտրել
1114Ը Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500479525   Ընտրել
1114Թ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500507325   Ընտրել
1114Ժ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500512325   Ընտրել
1121Ը Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500561025   Ընտրել
1133Զ 3001-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 900465102268100000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա1 - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004651020603000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա2 - 27մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004651020606500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա3 - 51մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90046510206010000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա4 - 101մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90046510206012500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա5 - 201մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90046510206022500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա6 - 501 քառակուսի մետր և ավելի ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90046510206050000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004651020603000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ1 -մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004651020603000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ2 -27մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004651020606500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ3 -51մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90046510206010000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ4 -101մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90046510206012500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ5 -201մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90046510206022500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ6 -501 քառակուսի մետր և ավելի ընդհանուր մակերես ունեցող ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90046510206050000Եռամսյակային  Ընտրել
1138ա ե) Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում «<<Առևտրի և ծառայությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր օրվա համար` մեկ քառակուսի մետրի հաշվով 111175Օրական  Ընտրել
1142Ե - . եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը՝ համայնքի վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված տուրքի 10 %-ի չափով. 9001052016111875Ամսական  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ