Արագածավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9004651020608000Եռամսյակային  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90046510216915000Եռամսյակային50000 Ընտրել
2100 Տարեսկզբի ազատ մնացորդ 90046510202840204602Միանվագ  Ընտրել
2110 Վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 9004651020101056.07568Միանվագ  Ընտրել
2120 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 90046610202839048.58632   Ընտրել
1111Ա Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046510207825   Ընտրել
1111Բ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (իրավաբանական անձանցից) 90046510214415   Ընտրել
1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046510203725   Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90046510226810000Տարեկան  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90046510226830000Տարեկան  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000   Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1139ա Համայնքի տարածքում ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայությունների օբեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 904651020657500Եռամսյակային  Ընտրել
1113Գ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046500517225   Ընտրել
1113Դ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046500520625   Ընտրել
1113Ե Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046500548725   Ընտրել
1113Զ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046500553725   Ընտրել
1121Գ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046510229225   Ընտրել
1121Դ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046510519625   Ընտրել
1121Ե Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046513318025   Ընտրել
1121Զ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90046513808025   Ընտրել
1121Է Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500561025   Ընտրել
1114է Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500476125   Ընտրել
1114Ը Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500479525   Ընտրել
1114Թ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500507325   Ընտրել
1114Ժ Գույքայինհարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500512325   Ընտրել
1121Ը Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (իրավաբանական անձանցից) 90046500561025   Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ